Vi har drygt 35 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust. De minsta medlemsfartygen är under 12 meter och de största är över 60 meter långa. Ungefär en tredjedel av fartygen har sin hemmahamn i Östersjön, övriga på Västkusten. Mer än hälften av sysselsättningen inom svenskt fiske, ca 450 heltidssysselsatta. Alla fartyg inom det pelagiska systemet är anslutna till SPF och utöver det ett antal båtar under 12 meter som fiskar på kustkvoter

Ahlma GG 206

Astrid GG 764

Briton VY 33

Carmona GG 330

Clipperton GG 438

Falken GG 77

Ginneton GG 203

Glomskär SM 53

Lövön GG 778

Miraculix SG 40

Nimrod SG 146

Polar GG 505

Rön GG 683

Saga SG 73

Scanö VK 190

Solana KR 210

Strandö SD 526

Sunnanland GG 158

Svanen av Rörö GG 840

Västfjord GG 218

Vera C GG 210

Vestland VY 242

Viken VY 43

Vingasand GG 690