Vi fiskar påsksillen!

Våra medlemmar fiskar sillen till påsk, midsommar, julbord och alla goda stunder däremellan. De fiskar även makrill, skarpsill och tobis. Majoriteten av vårt fiske är MSC-certifierat.

Sillkalendern: 

Pelagiska fiskekartan: 

Swedish Pelagic Federation PO är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen.

Pelagiskt fiske efter t.ex. sill, skarpsill och makrill bedrivs i den fria vattenmassan ( i motsats till på eller nära botten).

Det här är SPF:

• En ekonomisk icke vinstdrivande förening.

• En röst i politiska och internationella fiske- och miljösammanhang.

• Förvaltare och samordnare av det pelagiska systemet med överlåtelsebara fiskekvoter.

• Pådrivare för ett miljöriktigt, uthålligt och ansvarsfullt fiske.

Våra medlemmar:

• Drygt 30 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust.

• De minsta medlemsfartygen är knappt 12 meter och de största är över 60 meter långa.

• Mer än hälften av sysselsättningen inom svensk fiske.

• Stora leverantörer till svensk beredningsindustri.

Vårt fiske:

• Mer än halva svenska yrkesfisket i värde.

• Våra medlemmar fiskar runt 180 000 ton årligen.

• Sill, skarpsill och makrill är de viktigaste arterna.

Följ oss på Facebook!

Paus i pandemin, avsnitt 7, Åke och sillen ... See MoreSee Less
Läs på Facebook

1 week ago

Swedish Pelagic Federation PO
Swedish Pelagic Federation POs omslagsfoto ... See MoreSee Less
Läs på Facebook