Äntligen MSc-certifieras Sveriges största fiske!

Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön utom område 22-24 MSC-certifierades den 1 juli. Fisket motsvarar två tredjedelar av hela den svenska landningsvolymen. Det omfattar ca 25 svenska fartyg som är mellan 11 och 60 meter långa. Utöver Sverige ingår även Danmark, Tyskland och Estland i certifieringen. Fisket har nu klarat MSC:s standard, vilket innebär att bestånden är livskraftiga och att fångstmetoden medför minimal inverkan på havsmiljön.

Läs mer här

Informationsblad: Vem fiskar sillen?

Sillkalendern: 

Pelagiska fiskekartan: 

Swedish Pelagic Federation PO är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen.

Pelagiskt fiske efter t.ex. sill, skarpsill och makrill bedrivs i den fria vattenmassan ( i motsats till på eller nära botten).

Det här är SPF:

• En ekonomisk icke vinstdrivande förening.

• En röst i politiska och internationella fiske- och miljösammanhang.

• Förvaltare och samordnare av det pelagiska systemet med överlåtelsebara fiskekvoter.

• Pådrivare för ett miljöriktigt, uthålligt och ansvarsfullt fiske.

Våra medlemmar:

• Drygt 30 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust.

• De minsta medlemsfartygen är knappt 12 meter och de största är över 60 meter långa.

• Mer än hälften av sysselsättningen inom svensk fiske.

• Stora leverantörer till svensk beredningsindustri.

Vårt fiske:

• Mer än halva svenska yrkesfisket i värde.

• Våra medlemmar fiskar runt 180 000 ton årligen.

• Sill, skarpsill och makrill är de viktigaste arterna.

Följ oss på Facebook!