Välkommen till SPF!
Vi hanterar, vårdar och utvecklar det pelagiska fisket.