om spf


Swedish Pelagic Federation
– för ett hållbart och ekonomiskt fiske

Swedish Pelagic Federation är en producentorganisation som jobbar för att främja och ta till vara det pelagiska fiskets intressen. Havet och fisket är en gemensam tillgång. Vi arbetar för en hållbar utveckling av fisket. Det ska bedrivas rationellt, uthålligt och vara bärkraftigt på kort och lång sikt.

Det pelagiska fisket och dess fördelningssystem är reglerat i lag. Som producentorganisation bevakar vi lagstiftningen och administrerar fiskerätter åt våra medlemmar. Det är SPF:s uppgift att fördela kvoterna optimalt och hantera byten mellan medlemmarna.

Medlemmarna finns runt hela Sveriges kust och basen finns Fiskebäck i sydvästra Göteborg. Medlemmarna är företag med fartyg för pelagiskt fiske eller tillgång till pelagiska fiskerätter. I dagsläget är ett 25-tal företag som står för över 70 procent av det pelagiska fisket i Sverige, anslutna till SPF.

SPF drivs som en ekonomisk förening som inte är vinstdrivande utan arbetar enbart för medlemmarnas bästa. SPF är rösten för det svenska pelagiska fiskets intressen i politiska och internationella sammanhang.