miljö spf


Kvoter för miljömässigt hållbart fiske

SPF jobbar långsiktigt med det pelagiska fiskets intressen. Miljö och ett hållbart fiske av våra gemensamma naturtillgångar och givetvis centrala för vårt jobb.

Fisket är reglerat genom kvoter för hur mycket som får fiskas av varje art.

Kvoterna bestäms internationellt. ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) lägger förslag utifrån biologisk hänsyn och sedan fastställs kvoterna inom EU. Vissa kvoter förhandlas med andra länder, t.ex. Norge. I Sverige administrerar Hav- och vattenmyndigheten arbetet.

Kvotsystemet skapar kontroll över fisket, ger en helhetssyn och medför att inte bestånden överutnyttjas.

Till ICES hemsida >

Certifiering sätter standarden

Den dominerande standarden för miljöhänsyn i fiskdisken är MSC (Marine Stewardship Council). Inom SPF jobbar vi målmedvetet mot att alla kvoter ska vara certifierade. År 2012 kunde vi sätta MSC:s miljöstämpel på 17 000 ton sill.

MSC jobbar tillsammans med organisationer och företag med att ge ett hållbart fiske rätt förutsättningar. Den välkända blå märkningen står för ett välskött och uthålligt fiske. Spårbarhet och oberoende kontroller ger certifieringen dess höga trovärdighet.

Läs mer om MSC arbete här >

 

Hur miljövänligt är pelagiskt fiske i Sverige?

Kvoterna för pelagiskt fiske är reglerat i lag. De tillåtna fångsterna är anpassade för en hållbar utveckling. SPF:s roll är att koordinera kvoterna mellan medlemmarna. På så sätt utnyttjar havets tillgångar på ett optimalt sätt. För både miljön och för den pelagiska fiskeindustrin.

Uthålliga bestånd är dessutom en viktig fråga för alla konsumenter. Efter flera varningslarm om utfiskning av enstaka fiskearter, är olika miljömärkningar idag en självklarhet i fiskhandeln och frysdisken. Den största märkningen är MSC-certifieringen (Marine Stewardship Council).

Svenskt pelagiskt fiske har drivit på för att få så många bestånd som möjligt certifierade. År 2012 levererade vi 17 000 ton MSC-certiferad sill.

SPF stöder också regleringen av dumpning. Fisk är en gemensam tillgång som vi ska vårda och förvalta, inte förslösa.

Hur kontrolleras kvoterna?

Det finns ett väl uppbyggt system för kontroll av fiskefångster. Fartygen har själva en rapportskyldighet och Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) utför regelbundet stickkontroller. De pelagiska fartygen är kontrollerade både vad gäller kvantitet, fiskeplatser, landning och andra regelverk.