Välkommen till SPF!
Vi hanterar, vårdar och utvecklar det pelagiska fisket.

1
Pelagiskt fiske
Så funkar det

Vad är pelagiskt fiske?

Fiske av sorter som rör sig i stim och inte gömmer sig på botten eller invid kusten. Sill och makrill är två vanliga arter. .

Läs Mer

2
Miljö
Hållbara kvoter

Att förvalta naturens resurser

SPF jobbar för hållbart fiske och levande bestånd. MSC-certifiering är en självklarhet.

Läs Mer

3
SPF:s tjänster
Ordning & reda

Producentorganisation ger hjälp i vardagen

SPF är en ekonomisk förening med medlemmarnas intressen för ögonen. Vi hjälper till med både framtidsfrågor och pappersarbetet med byten av fiskerätter.

Läs Mer

4
Logga in
För medlemmar

Medlemmar

Är du medlem? Här loggar du in för att se aktuella kvoter och läsa gemensamma dokument.

Logga In


EU och Västragötalandsregionen finansierar ett projekt om MSC-certifiering av Skarpsill i Skagerack och Kattegatt

SPFPO har beställt en certifiering av detta bestånd enligt RBF-metoden (Risc Based Framework) hos MSC. Det gäller hela Sveriges del och under 2012 var det drygt 10.000 ton som inte fiskades. Vid en RBF behövs ingen förvaltningsplan. Om den går igenom blir den klar under 2016. Utfallet av certifieringen är oklar då beståndsuppskattningarna är dåliga.

Fiskefonden och VG-regionen medfinansierar.

 

Nyhet


Utvärdering av överlåtande av fiskerättigheter

För fem år sedan infördes möjligheten att överlåta fiskerättigheter i det pelagiska fisket, det vill säga fisket efter sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis.

I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, görs en första utvärdering av systemet.

- Antalet fartyg har minskat och lönsamheten i detta fiske har generellt ökat. Vi kan inte se att systemet med överlåtbarhet har påverkat det småskaliga kustfisket negativt i någon högre grad, säger Qamer Chaudhry på HaV.

Rapport från ett regeringsuppdrag >

Analys av kustkvot och regional fördelning >


Till Nyhetsarkivet >>


Medlemsfartyg